Твърде често в нашата практика срещаме няколко основни грешки: развъждане на непроверени птици, слаба селекция и загуба на птици поради липса на добра подготовка.

Колкото по-рано проверим, или научим повече информация за нашите птици, толкова повече вероятноста да сбъркаме при полагането на основите е по-малка. Основата на всички качествени “линни” гълъби се дължи, на правилният подбор в начална фаза.

Първо правило преди да започнем е уточняването на това, какви са ни целите преди да започнем развъждането и състезаването на спортни гълъби.

След като уточним идеята, втората ни цел е да решим, чии гълъби да бъдат основоположници на нашия гълъбарник. Винаги търсим най-доброто. Не се подлъгвайте в началото да давате много пари, за една, или максимум две птици. Целта е да вземем, най-доброто! Нито един себеуважаващ се гълъбовъд няма да ви даде такава ценна птица, освен ако не е твърдо решен да се откаже от спорта. Не купувайте твърде стари птици, вероятноста да изкарате качествени малки от тях, докато все още работят силно е малък. По-добра инвестиция са 4 – 6 малки, по възможнст от различни чифтове. Поколение от стари птици обикновенно е, със слаби състезателни показатели, което от части се дължи на това, че старият организъм, до голяма степен вече е изхабен и предава слабият си имунитет и виталитет.

Друг е обаче момента, че старите птици дават, едни от най-добрите разплодници.

Третото основно правило е да преценим, колко птици може да гледаме, или още казано капацитет на гълъбарника. Пренаселването води до разпространението на много болести.