Гълъбарски календар разделен по месеци

Това е гълъбарски календар за отглеждащи пощенски гълъби гълъбари. Целта е да покаже основни методи и прийоми използвани в различните месеци на гълъбарският календар.