Какво значат термините Inbreeding (Инбридинг) и Linebreeding (Лайнбридинг)?

Какво е Inbreeding (Инбридинг)?

Инбридинг е размножаването на близкородствени индивиди, които имат един или повече общи родственици. Лайнбридинг е форма на инбридинга.

Какво е близък Инбридинг?

Близък инбридинг е размножаване на близки роднини. Най-близката форма на инбридинг при гълъбите, включва размножаването на пълни братя и сестри, както и между родители и поколение (наречени “първостепенни роднини”). Поколението между такива “първостепенни роднини” може да доведе до висок риск от това поколението да страда от някакъв вид унаследено разстройство, както и до затвърждаването на определен вид желан, или нежелан ген.

“Излюпи ми две малки от тази двойка, за да ги развъдя и аз!” – вече имате брат и сестра, които събрани заедно ще “дават” само близкородствено поколение.

Следващата по близост форма на инбридинг включва размножаването на баба и внук, както и дядо с внучка, полу-брат и полу-сестра, чичо и племенница, както и леля и племенник, първи братовчеди и др. ( наречени “второстепенни роднини”) Поколението между “второстепенни роднини” може да доведе също до известен риск от това малките да имат някакъв вид унаследено разстройство, както и до това да се затвърди определен вид ген.

Колко по-близко са свързани родителите, толкова шанса тяхното поколение да има унаследено някакъв вид разстройство е по-голям, но също така е и по-голям шанса, за затвърждаването на определен вид ген (хубав или лош).

Какво е Linebreeding (Лайнбридинг)?

Лайнбридинга е термин често използван да обясни по леката форма на инбридинга. Обикновенно той представлява, развъждането на гълъби, които имат един или повече общи родители в родословието си, като се избягва прекалената близост.

Обърнете внимание, че в повечето списания и сайтове забелязваме да се използва терминa инбридинг само в моментите, когато имаме най-близката му форма, когато става дума за малко по далечни роднини се използва термина лайнбридинг.

И при двета метода важен е крайният ефект.

Защо трябва да се избягва близкородствието?

Научно доказано е, че инбридинга и лайнбридинга водят до:

1. Увеличаване на превеса на наследствените заболявания
2. Намаляване на виталитета
3. Намаляване на репродуктивните способности
4. Загуба на генетично разнообразие ( намаляне на генетичните вариации )

За какво може да се използват инбридинга и лайнбридинга?

1. Затвърждаването на определени качества от определени птици.
2. Увеличаване на броя птици, със сходни възможности
3. Редуциране на броя нежелани гени
4. Подобряване и затвърждаване на характерните белези за линията

 

Не претендирам за научен труд, статията е сбор от лични виждания и мнения на различни гълъбовъди.