Дълго време опитвахме различни методи и приоми за подобряване на резултатите ни и стигнахме до няколко извода:

Нужно е търпение, добър гълъбарник и добра селекция, за да се постигне резултат.

Винаги слушай хората, но прилагай разумно методите им.

Винаги най-доброто, от най-добрите.

Спазвайки тези основни насоки се опитваме чрез linebreeding, cross breeding и inbreeding да допринесем за развитието на нашата линия птици и да доразвием спорта като цяло в България.

Line breeding или това което повечето гълъбовъди правят, а именно селектиране на птици и създаване на собствена линия, отговаряща не техните лични изисквания и виждания.

Много време мина преди да разберем истинското приложение на  метода  inbreeding. Целта на заниманието е не просто събирането на близкородствени птици, а именно подобряването и затвърдяването на определена характеристика на даден гълъб първоизточник. Вариациите са баща – дъщеря, майка – син, брат – сестра и др. Като всяка от тези комбинации дава различен % затвърждаване на генът на птицата първоизточник.

И след inbreeding тъй като жизнеността на птиците е значително намаляла и способностите на идното поколение трябва да се тестват, се подхожда към cross breeding или кръстосване на кръст. 2 линейни семейства се събират и по този начин се получава събиране на затвърдените гени и появата им в поколението.

Това са 3 основни метода, които ползваме, които са се доказали през годините.